قوانین و مقررات

کلیه هزینه ها شامل : قیمت کالا یا خدمت ، هزینه تماس، هزینه حمل، هزینه بسته‌بندی و ... بر عهده خریدار یا مشتری می باشد

کالاهای خراب قابل عودت می باشد و هزینه عودت بر عهده سایت می باشد

محصولات سالم به هیچ وجه عودت نخواهد شد